Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Which of the following statements is NOT correct The Eg

Which of the following statements is NOT correct The Eg

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Which of the following statements is NOT correct?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – câu hỏi chứa “not”

Giải chi tiết:

Câu nào dưới đây không đúng?

A. Người Ai Cập đã trang điểm để khiến da họ đẹp hơn.

B. Người La Mã đã sử dụng phấn để làm khuôn mặt trắng hơn.

C. Nữ hoàng Elizabeth I đã có mái tóc hoe vàng.

D. Tất cả các phương án trên.

Thông tin: The dye was designed to give people red hair, the same color as the queen’s hair, …

Tạm dịch: Thuốc nhuộm được tạo ra để cho mọi người một mái tóc màu đỏ, giống như màu tóc của nữ hoàng,…

Chọn C.

Ý kiến của bạn