Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Who generally constitutes a one-person household A sing

Who generally constitutes a one-person household A sing

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Who generally constitutes a one-person household?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Những ai thường tạo thành một hộ gia đình một người?

A. Một phụ nữ độc thân ngoài 60 tuổi

B. Một người đàn ông lớn tuổi

C. Một người đàn ông độc thân ở độ tuổi hai mươi

D. Một người phụ nữ đã ly hôn.

Thông tin: Of the final one third, about 20 percent of the total number of American households is single people, usually women over sixty-five years of age.

Tạm dịch: Trong một phần ba còn lại, khoảng 20 phần trăm tổng số hộ gia đình Mỹ là người độc thân, thường là phụ nữ trên 65 tuổi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn