Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Why did Tom keep making jokes about me I dont enjoy  b

Why did Tom keep making jokes about me I dont enjoy  b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Why did Tom keep making jokes about me? I don't enjoy  _____________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/Ving

Giải chi tiết:

enjoy + Ving: thích làm gì => dạng bị động: enjoy + being Ved/V3

Tạm dịch: Tại sao Tom lại tiếp tục pha trò về tôi? Tôi không thích bị cười cợt.

Chọn D.

Ý kiến của bạn