Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Why dont we go to the library to finish the report said

Why dont we go to the library to finish the report said

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"Why don't we go to the library to finish the report?", said the team leader.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt

Giải chi tiết:

Câu trực tiếp: “Why don’t we…?” (Tại sao chúng ta không…?)

Câu gián tiếp thường dùng với “suggest” (gợi ý, đề nghị)

wonder if:: băn khoăn liệu …

be not interested in V-ing: không quan tâm, hứng thú …

promise to V: hứa làm gì

Tạm dịch: "Tại sao chúng ta không đến thư viện để hoàn thành báo cáo?", Trưởng nhóm nói.

A. Trưởng nhóm băn khoăn liệu chúng tôi có nên đến thư viện để hoàn thành báo cáo không. => sai nghĩa

B. Trưởng nhóm không quan tâm đến việc đến thư viện để hoàn thành báo cáo. => sai nghĩa

C. Nhóm trưởng hứa sẽ đến thư viện để hoàn thành báo cáo. => sai nghĩa

D. Nhóm trưởng đề nghị đến thư viện để hoàn thành báo cáo.

Chọn D.

Ý kiến của bạn