Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Why is the green wall in Madrid mentioned in the passag

Why is the green wall in Madrid mentioned in the passag

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Why is the green wall in Madrid mentioned in the passage?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn