Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

With what topic is the passage mainly concerned The tra

With what topic is the passage mainly concerned The tra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

With what topic is the passage mainly concerned?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Nội dung chính của đoạn văn là gì?

A. Gia đình Mỹ truyền thống.

B. Gia đình Mỹ hiện tại.

C. Gia đình hạt nhân.

D. Gia đình lý tưởng.

Thông tin: The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold and another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about 20 percent of the total number of American households is single people

Tạm dịch: Thống kê gần đây nhất của chính phủ tiết lộ rằng chỉ khoảng một phần ba tổng số gia đình Mỹ hiện tại phù hợp với khuôn mẫu truyền thống và một phần ba khác bao gồm các cặp vợ chồng đã kết hôn không có con hoặc chưa có con sống với nhau. Trong một phần ba còn lại, khoảng 20 phần trăm tổng số hộ gia đình Mỹ là người độc thân

Chọn B.

Ý kiến của bạn