Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

X có CTPT C2H7O3N. khi cho

X có CTPT C2H7O3N. khi cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X có CTPT C2H7O3N. khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH dư đun nóng nhẹ thì đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn, Tính m?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + NaOH và HCl đều tạo khí

=> X là muối cacbonat của amin :  CH3NH3HCO3

 0,1 mol X + 0,25 mol NaOH :

Sản phẩm rắn gồm : 0,1 mol K2CO3 ; 0,05 mol KOH

=> m = 16,6g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn