Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

X là amino axit no, mạch hở, đơn chức amin, đơn chức axit. C

X là amino axit no, mạch hở, đơn chức amin, đơn chức axit. C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là amino axit no, mạch hở, đơn chức amin, đơn chức axit. Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có dạng : H2NRCOOH + HCl -> ClH3NRCOOH

=> nmuối = namino axit = 0,1 mol

=> Mmuối = R + 97,5 = 111,5g

=> R = 14(CH2)

H2NCH2COOH (Glycin)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn