Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là chất hữu cơ có công thức C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<su

X là chất hữu cơ có công thức C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là chất hữu cơ có công thức C7H6O3. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1 : 3

Có số (pi + vòng) = 5

=>X có thể là este của phenol có dạng sau :

.o,m,p-HCOOC6H4OH

=>3 CT thỏa mãn

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn