Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là dung dịch HCl có nồng độ a mol/lít. Để hoà tan hết m g

X là dung dịch HCl có nồng độ a mol/lít. Để hoà tan hết m g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là dung dịch HCl có nồng độ a mol/lít.

Để hoà tan hết m gam Zn trong dung dịch X ở 200C cần 27 phút.

Để hoà tan hết m gam Zn trong dung dịch X ở 400C cần 3 phút.

Biết cứ tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng γ lần.

Vậy m gam Zn hoà tan hết trong dung dịch X ở 650C cần thời gian (phút) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cứ tăng 100C thì tốc độ phản ứng tăng γ lần

=> Khi tăng 200C thì tốc độ tăng γ2 = 27 : 3 = 9

=> γ = 3

=> Zn hòa tan ở có 650C cần thời gian nhanh γ(65 – 40)/10 lần 3 phút

=> t = 3 : 32,5 = 0,192 phút

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn