Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO<su

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn