Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là một anđehit đơn chức. Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn

X là một anđehit đơn chức. Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một anđehit đơn chức. Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol X với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được small frac{4a}{3} mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tên gọi của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

Ag  →  Ag++ 1e                        N+5  + 3e   →   N+2

                                                           4a        

Áp dụng định luật bảo toàn electron => nAg = 4a

Mặt khác, phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol X tạo ra được 4a mol Ag

=> X là anđehit fomic => Đáp án C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn