Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là một chất hữu cơ được tạo bởi  ba nguyên tố là C, H, và

X là một chất hữu cơ được tạo bởi  ba nguyên tố là C, H, và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một chất hữu cơ được tạo bởi  ba nguyên tố là C, H, và O.Đốt cháy 1 mol X thu được 8 mol CO2 và 4 mol H2O. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 9,5. X chứa chức hóa học nào? Biết rằng X có chứa nhân thơm trong phân tử, khi cho 1 mol X tác dụng với Na thu được 0,5 mol H2, và 1 mol X tác dụng hết với tối đa 3 mol NaOH


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X là một chất hữu cơ được tạo bởi  ba nguyên tố là C, H, và O.Đốt cháy 1 mol X thu được 8 mol CO2 và 4 mol H2O. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 9,5. X chứa chức hóa học nào? Biết rằng X có chứa nhân thơm trong phân tử, khi cho 1 mol X tác dụng với Na thu được 0,5 mol H2, và 1 mol X tác dụng hết với tối đa 3 mol NaOH. Vậy X là

phenol và este

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn