Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 :

X + 2NaOH overset{t^{0}}{rightarrow} 2Y + H2O

Y + HClloãng -> Z + NaCl

Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X là : HOC2H4COOC2H4COOH

Y là : HO-C2H4-COONa

Z là : HO-C2H4-COOH

HO-C2H4-COOH + 2Na -> NaO-C2H4-COONa + H2

=> nH2 = nZ = 0,1 mol

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn