Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X và Y đều là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C<

X và Y đều là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X và Y đều là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C8H10O2. X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol nX : nNaOH = 1 : 1. Còn Y tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol nY : nNaOH = 1 : 2. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dựa vào độ bất bão hòa của hợp chất C8H10O2 (chứa nhân benzen) thì X, Y không thể chứa nhóm chức có liên kết π dạng -CHO, -COO-, -COOH.

- X tác dụng NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 => X có 1 nhóm -OH gắn trực tiếp vào nhân thơm.

- Y tác dụng NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 => Y có 2 nhóm -OH gắn trực tiếp vào nhân thơm.

Vậy X, Y lần lượt là CH3OCH2C6H4OH và C2H5C6H3(OH)2 => Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn