Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X và Y là hai hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và đ

X và Y là hai hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X và Y là hai hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và đều tác dụng Na giải phóng H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kì X hoặc Y đều thu được khối lượng CO2 gấp 1,63 lần khối lượng H2O. Khi cho 26,2 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với Cu(OH)2 thì hết 0,1 mol Cu(OH)2. Vậy % số mol X và Y trong hỗn hợp này là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, mCO2 = 1,63mH2O => 1,5nCO2 =  nH2O

Bảo toàn nguyên tố : nC : nH = 1 : 3

Mà nH  ≤ 2nC + 2 => X và Y là C2H6Ox và C2H6Oy

=> X,Y đều no. Phản ứng được với Na tạo H2

=> X và Y là C2H5OH và C2H4(OH)2

=> nCu(OH)2 = ½ netylen glicol => netylen glicol = 0,2 mol

=> nancol etylic = 0,3 mol => %n 2 chất là 40% và 60%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn