Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai

X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp. Biết ZX + ZY = 32 (Z là số hiệu nguyên tử). Vị trí X, Y (ô số) trong bảng tuần hoàn là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vị trí X, Y (ô số) trong bảng tuần hoàn là 12; 20 => Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn