Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol

Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : C

CH2=CHCOOCH3 + KOH -> CH2=CHCOOK + CH3OH

=> Sau phản ứng chất rắn gồm 0,2 mol CH2=CHCOOK

=> m = 22g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn