Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xà phòng hóa 8,8 g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,

Xà phòng hóa 8,8 g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa 8,8 g etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,  cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nCH3COOC2H5 = 0,1 mol ; nNaOH = 0,04 mol

=> sau phản ứng chất rắn là : 0,04 mol CH3COONa

=> mrắn = 3,28g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn