Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este X (chứa C,H,O) bằng dun

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este X (chứa C,H,O) bằng dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este X (chứa C,H,O) bằng dung dịch chứa 11,2g KOH, thu được một ancol và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 17,5g chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được 20g kết tủa, thêm tiếp NaOH tới dư thì thu thêm 10g kết tủa nữa. Tên gọi của X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, ½ nKOH < nX = 0,15 < nKOH = 0,2 mol

, Cả 4 đáp án đều là este đơn chức => Xét este đơn chức

=> nKOH dư = 0,05 mol. Gọi CT axit là RCOOH => muối RCOOK có nRCOOK = 0,15

=> (R + 83).0,15 + 0,05.56 = 17,5

=> R = 15(CH3)

Đốt cháy X : nCO2 = 0,2 + 2.0,1 = 0,4 mol

=> Số C trong X = 0,4/0,1 = 4

=> X là CH3COOC2H5 (etyl axetat)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn