Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa hoàn toàn 10,75 gam metyl acrylat trong dung dị

Xà phòng hóa hoàn toàn 10,75 gam metyl acrylat trong dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa hoàn toàn 10,75 gam metyl acrylat trong dung dịch KOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn