Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</su

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

=> nCH3COONa = nCH3COOC2H5 = 0,2 mol

=> mmuối = 16,4g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn