Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn