Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định biện pháp đảo ngữ trong các câu sau và cho biế

Xác định biện pháp đảo ngữ trong các câu sau và cho biế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định biện pháp đảo ngữ trong các câu sau và cho biết tác dụng:

a. Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

b. Lặn lội thân cò nơi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Đảo ngữ

Giải chi tiết:

a. Câu thơ trên của Thanh Hải sử dụng biện pháp đảo ngữ: Mọc giữa dòng sông xanh, đảo động từ “mọc” lên đầu câu nhằm nhấn mạnh sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên, đất trời.

b. Hai câu thơ đã sử dụng phép đảo ngữ: “lặn lội” và “eo xèo” lên đầu câu nhằm nhấn mạnh sự gian khổ của bà Tú.

Ý kiến của bạn