Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định các hình thức hội thoại trong đoạn văn sauBinh

Xác định các hình thức hội thoại trong đoạn văn sauBinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định các hình thức hội thoại trong đoạn văn sau:

Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu môi và bảo:

- Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.

Tôi trố to đoi mắt, ngạc nhiên. Hắn thì thầm.

- Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão… Lão định cho nó xơi một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu.

Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết…Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trot lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh tư để có ăn ư? Cuộc đời  quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.

(Lão Hạc – Nam Cao)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài học.

Giải chi tiết:

- Hình thức đối thoại:

+ Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.

+ Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão… Lão định cho nó xơi một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu.

- Hình thức độc thoại nội tâm:

Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết…Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trot lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh tư để có ăn ư? Cuộc đời  quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.

Ý kiến của bạn