Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định câu Ai làm gì trong đoạn văn sauCác hoàng tử t

Xác định câu Ai làm gì trong đoạn văn sauCác hoàng tử t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định câu Ai làm gì trong đoạn văn sau?

Các hoàng tử tỏa đi khắp bốn phương. Người lên rừng tìm sản vật núi rừng. Kẻ xuống biển bắt dân chài mò trai, bắt cá. Lang Liêu dùng gạo nếp trắng thơm để làm hai thứ bánh. Bánh thơm ngon, hẳn vua cha sẽ vui lòng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ôn tập câu Ai làm gì?

Giải chi tiết:

Các hoàng tử / tỏa đi khắp bốn phương.

Người / lên rừng tìm sản vật núi rừng.

Kẻ / xuống biển bắt dân chài mò trai, bắt cá.

Lang Liêu / dùng gạo nếp trắng thơm để làm hai thứ bánh.

Ý kiến của bạn