Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định chủ ngữ của câu sau Những con chim bông biển t

Xác định chủ ngữ của câu sau Những con chim bông biển t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định chủ ngữ của câu sau: Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn trên sóng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

Giải chi tiết:

- Trong câu gồm có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ.

+ Chủ ngữ dùng để chỉ sự vật (người, con vật, đồ vật, cây cối…) được nói đến ở Vị ngữ.  Chủ ngữ thường do Danh từ (cụm Danh từ) hoặc Đại từ đảm nhiệm.

+ Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, vị trí để miêu tả hoặc nhận xét người hoặc sự vật được nói đến ở Chủ ngữ. Vị ngữ thường do Động từ (cụm Động từ) hoặc Tính từ (cụm Tính từ) tạo thành.

- Phân tích cấu tạo câu:

Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh / lăn tròn trên sóng.

                                       CN                                                   VN

=> Chủ ngữ là: Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh

Ý kiến của bạn