Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định chủ ngữ vị ngữ của câu văn sauBuổi trưa trời x

Xác định chủ ngữ vị ngữ của câu văn sauBuổi trưa trời x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau:

Buổi trưa, trời xanh ngắt, cao vòi vọi.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào các thành phần chính đã học: thành phần chính bao gồm chủ ngữ và vị ngữ.

Giải chi tiết:

Buổi trưa, trời / xanh ngắt, cao vòi vọi.

                CN                   VN

Ý kiến của bạn