Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm tr

Xác định công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm trong đoạn văn trên (1 điểm)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Dấu hai chấm

Giải chi tiết:

Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp

Ý kiến của bạn