Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (left( {SAB} right)) và (left( {SCD} right)).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét (left( {SAB} right)) và (left( {SCD} right))  có:

+ (S) là điểm chung.

+ (left{ begin{array}{l}AB subset left( {SAB} right)\CD subset left( {SCD} right)\AB//CDend{array} right.)

( Rightarrow ) (left( {SAB} right) cap left( {SCD} right) = Sx//AB//CD).

Ý kiến của bạn