Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xác định m để : x2 – 2x + 1 – m2 ≤ 0 t

Xác định m để : x<sup>2</sup> – 2x + 1 – m<sup>2</sup> ≤ 0 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định m để : x2 – 2x + 1 – m2 ≤ 0 thỏa mãn với x ε [1 , 2]


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt f(x) = x2 – 2x + 1 – m2

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn