Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định một phép liên kết được sử dụng trong văn bản t

Xác định một phép liên kết được sử dụng trong văn bản t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định một phép liên kết được sử dụng trong văn bản trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ liên kết câu, đoạn văn

Giải chi tiết:

Phép liên kết: phép lặp (truyền hình – đoạn 2)

Ý kiến của bạn