Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định những từ tượng hình diễn tả cái chết của lão H

Xác định những từ tượng hình diễn tả cái chết của lão H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định những từ tượng hình diễn tả cái chết của lão Hạc trong đoạn trích trên và nêu tác dụng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ tượng hình; phân tích

Giải chi tiết:

- Từ tượng hình: vật vã, rũ rượi, xộc xệch, (long) sòng sọc.

- Tác dụng:

+ Các từ tượng hình có tác dụng gợi hình cao, gây ấn tượng mạnh với người đọc.

+ Qua các từ tượng hình này, tác giả đã thành công diễn tả cái chết đầy đau đớn, dữ dội của lão Hạc.

Ý kiến của bạn