Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên

Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng những kiến thức về các phong cách ngôn ngữ đã học: Báo chí, chính luận, nghệ thuật, sinh hoạt,..

Giải chi tiết:

Phong cách ngôn ngữ: Nghệ thuật.

Ý kiến của bạn