Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Chỉ ra

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Chỉ ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Chỉ ra 2 từ ngữ thể hiện đặc điểm của phương thức biểu đạt mà em chọn.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phương thức biểu đạt đã học

Giải chi tiết:

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm

- Từ ngữ: buồn, nhớ,…

Ý kiến của bạn