Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định TN CN VN trong câu văn sau Thấp thoáng đầu ngõ

Xác định TN CN VN trong câu văn sau Thấp thoáng đầu ngõ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định TN, CN, VN trong câu văn sau: Thấp thoáng đầu ngõ những gánh rau xanh rập rờn theo bước chân của các mẹ, các chị gấp gáp đến kịp phiên chợ sớm.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào các thành phần chính đã học: thành phần chính bao gồm chủ ngữ và vị ngữ, thành phần phụ trạng ngữ.

Giải chi tiết:

Trạng ngữ: Thấp thoáng đầu ngõ

Chủ ngữ: những gánh rau xanh

Vị ngữ: rập rờn theo bước chân của các mẹ, các chị gấp gáp đến kịp phiên chợ sớm.

Ý kiến của bạn