Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định từ láy trong đoạn văn sau“Trăng đang lên Mặt s

Xác định từ láy trong đoạn văn sau“Trăng đang lên Mặt s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định từ láy trong đoạn văn sau:

Trăng đang lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng. Núi đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím thẫm uy nghi, trầm mặc. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ ghép, từ láy

Giải chi tiết:

- Từ láy: lấp loáng, sừng sững, lăn tăn, mơn man.

Ý kiến của bạn