Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C<sub>6<

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C<sub>6<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, công thức của xenlulozo có thể viết là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn