Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xếp theo thứ tự tăng dần độ linh động nguyên tử H trong nhóm

Xếp theo thứ tự tăng dần độ linh động nguyên tử H trong nhóm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xếp theo thứ tự tăng dần độ linh động nguyên tử H trong nhóm OH trong phân tử của các chất sau: C2H5OH (1), CH3COOH (2), C2H3COOH (3), C6H5OH (4), HOH (5) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn