Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét 1 kiểu gen Aa ở một quần thể tự thụ, ở thể tự thụ thứ 5

Xét 1 kiểu gen Aa ở một quần thể tự thụ, ở thể tự thụ thứ 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 1 kiểu gen Aa ở một quần thể tự thụ, ở thể tự thụ thứ 5 tần số của các kiểu gen dị hợp và đồng hợp sẽ là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể tự thụ phấn

Tỉ lệ Aa ở thế hệ thứ 5 là : Aa = =0,03125

Tỉ lệ AA và aa ở thế hệ thứ 5 là AA = aa = = =0,484375

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn