Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét 3 quần thể có số lượng cá thể của các nhóm tu

Xét 3 quần thể có số lượng cá thể của các nhóm tu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 3 quần thể có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:

Hãy chọn kết luận đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kết luận đúng là A

Đáp án A

Quần thể số 3 là quần thể già.

Quần thể số 1 là quần thể cân đối ổn định

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn