Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các chất  (1): amoniac ; (2) metylamin; (3) đimetyl amin

Xét các chất  (1): amoniac ; (2) metylamin; (3) đimetyl amin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các chất  (1): amoniac ; (2) metylamin; (3) đimetyl amin; (4) anilin; (5) điphenylamin. Độ mạnh tính bazơ của các chất trên tăng dần như sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Độ mạnh tính bazơ của các chất trên tăng dần như sau:

(5)<(4)<(1)<(2)<(3)

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn