Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic

Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic (3). Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chất có khả năng tạo liên kết hidro mạnh nhất( O – H càng linh động ) với H2O sẽ có nhiệt độ sôi cao nhất va ngược lại

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn