Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:

(1)Một số loài tảo nước ngọt tiết chất độc ra môi trường ảnh hưởng tới các loài cá tôm.

(2)Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

(3)Loài cá ép sống trên các loài cá lớn.

(4)Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.

(5)Vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu.

Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng giữa các loài?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các mỗi quan hệ đối kháng giữa 2 loài là : (1) (2) (4)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn