Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các nhóm loài thực vật: 1.  Thực vật thân thảo ưa sáng.

Xét các nhóm loài thực vật: 1.  Thực vật thân thảo ưa sáng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các nhóm loài thực vật:

1.  Thực vật thân thảo ưa sáng. 

2.  Thực vật thân thảo ưa bóng.

 3. Thực vật thân gỗ ưa sáng.    

 4. Thực vật thân cây bụi ưa sáng.

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh của quần xã trên cạn, thứ tự xuất hiện của các nhóm loài thực vật này là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây thân thảo => cây bụi => cây gỗ

Cây ưa sáng => cây ưa bóng

Tuy cây thân gỗ xuất hiện muộn nhưng chỉ khi cây thân gỗ ưa sáng xuất hiện rồi thì mới tạo ra một khoảng không gian sinh thái bên dưới các tầng cây không có ánh sáng chiếu trực tiếp thích hợp cho những cây ưa bóng và lúc này chúng mới phát triển mạnh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn