Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua.

Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L(dB). Nếu biên độ của nguồn âm tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A 

Khi biên độ của nguồn âm tăng lên 100 lần thì công suất của nguồn âm tăng lên 10000 lần thì cường độ âm tăng lên 10000 lần 

$L' = 10lg {{I'} over {{I_0}}} = 10lg {{{{10}^4}I} over {{I_0}}} = 40 + 10lg {I over {{I_0}}} = L + 40$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn