Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự sắp xếp các

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự sắp xếp các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự sắp xếp các gen như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loạn trong quá trình giảm phân đã tạo ra một giao tử có nhiễm sắc thể với trình tự sắp xếp các gen là ABCdefFGŸHI. Có thể kết luận trong giảm phân đã xảy ra hiện tượng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Giao  tử được tạo ra có  trình tự gen là : ABCdefFGŸHI.

→Đột biến lặp đoạn

→Do hiện tượng trao đổi chéo không cân giữa hai cromatit  của NST tương đồng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn