Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét một locut 2 alen, D- hoa đỏ, d- hoa trắng, ở thế hệ thứ

Xét một locut 2 alen, D- hoa đỏ, d- hoa trắng, ở thế hệ thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một locut 2 alen, D- hoa đỏ, d- hoa trắng, ở thế hệ thứ nhất, quần thể A có tần số alen D là 0,8; quần thể B có tần số alen D là 0,3. Tốc độ nhập cư của quần thể B vào quần thể A sau mỗi thế hệ là 20%. Theo thời gian, quần thể A ở thế hệ thứ tư sẽ có tần số alen d chiếm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giả sử 2 quần thể có kích cỡ bằng nhau

Thế hệ thứ nhất :

     Quần thể A : tần số alen D là 0,8, tần số alen d là 0,2

     Quần thể B : tần số alen D là 0,3, tần số alen d là 0,7

Sau 4 thế hệ, tỉ lệ alen d trong quần thể A là

     0,2 + 0,7 x 0,2 x ( 1 + 0,8 + 0,82 + 0,83) = 0,61328

Nhưng vậy, chia lại tỉ lệ, tần số alen d ở quần thể A chiếm : 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn