Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động

Xét một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động (E,) điện trở trong (r) và điện trở mạch ngoài (R_N.) Hiệu điện thế mạch ngoài được xác định bởi biểu thức nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về định luật ôm đối với toàn mạch

Giải chi tiết:

Hiệu điện thế mạch ngoài được xác định bởi biểu thức: (U = E - Ir)

Chọn C.

Ý kiến của bạn