Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét một ví dụ sau: Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không

Xét một ví dụ sau: Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một ví dụ sau:

Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Kho nuôi nhốt chung trong một lồng lớn thì người ta thấy 2 loài này giao phối với nhau nhưng không sinh con do không thụ tinh.
Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.
Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la, con la không có khả năng sinh sản.
Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

Có bao nhiêu ví dụ biểu hiện của cách li sau hợp tử:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cách li sau hợp tử = giao phối thành công nhưng  hợp tử không phát triển hoặc con lai bất thụ

Ví dụ 2 và 3 đúng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn